Program 2019
Bursdager i mars: San Maya Subba (6.) Kjell Klokk (22.) Lena Robertsen (28.) Caleb Mande (30.) - Vi gratulerer. Guds rike velsignelse!

Dato idag er

Fredag 1.

Klokken 20:00

Ungdomsmøte

Einar taler


Søndag 3.

Klokken 11:00

Einar taler

Brødsbryting

Klokken 18:00

Hans taler

Brødsbryting


Onsdag 6.

Klokken 17:30

Zoe Bibelskole


Fredag 8.

Klokken 18:00

Lovsangskveld med Benjamin Osnes og Mia Belseth m.fl.

Film for barna.


Søndag 10.

Klokken 11:00

Sissel Ose

Klokken 18:00

Morten Abrahamsen taler


Tirsdag 12.

Klokken 19:00

Årsmøte


Onsdag 13.

Klokken 17:30

Zoe Bibelskole


Torsdag 14.

Klokken 18:00

Husmøte hos Koppen på Krøvelen


Fredag 15.

Klokken 20:00

Ungdomsmøte


Bønnemøte ved Anja

 

08:00 - 10:00 hver dag!

Møteserie med Reidar Gamst fra 19-24 mars! Vel møtt!

Søndag 17.

Klokken 11:00

Familiemøte med Elin

Fjordheim Gjestegård deltar.

Klokken 18:00

Hugo Diaz


Tirsdag 19.

Klokken 19:00

Reidar Gamst


Onsdag 20.

Klokken 17:30

Zoe Bibelskole


Torsdag 21.

Klokken 19:00

Reidar Gamst


Fredag 22.

Klokken 11:00

Styremøte

Klokken 18:00

Junior

Klokken 20:00

Ungdomsmøte med Reidar Gamst


Lørdag 23.

Klokken 12:30

Gatekirke

Klokken 18:00

Reidar Gamst


Søndag 24.

Klokken 16:00

Åpningsfest!

Reidar Gamst


Onsdag 27.

Klokken 17:30

Zoe Bibelskole


Fredag 29

Klokken 20:00

Ungdomsmøte


Søndag 31.

Klokken 11:00

Solomon Mwamba

Klokken 18:00

Elin taler

 

 

 

 

Kyrkjegata 39, 6150 Ørsta                                                                         Konto:  3991.0418401                                                                 Pastor, Hans Reite

                    post@nyttlivssenter.no                                                                                Vipps! nr: 507177                                                                           Tlf: 93820172