Støtt oss!
Bursdager i mars: San Maya Subba (6.) Kjell Klokk (22.) Lena Robertsen (28.) Caleb Mande (30.) - Vi gratulerer. Guds rike velsignelse!

Støtt arbeidet vårt slik at mennesker får møte Jesus!

 
 
 
 
 
Engangsbeløp
Autogiro
 
 

Velger du "Annet" på beløp, vennligs skriv inn ønsket beløp i meldingsboksen.

507177

Kyrkjegata 39, 6150 Ørsta                                                                         Konto:  3991.0418401                                                                 Pastor, Hans Reite

                    post@nyttlivssenter.no                                                                                Vipps! nr: 507177                                                                           Tlf: 93820172