Nyhetsbrev
Gud Velsigne deg!

Nyhetsbrev

 

 

Advent

 

Advent er ei kristen høgtid som markerar forberediga til julehøgtida. Hos oss varer den i fire veker , men i den ortodokse kyrkja i førti dagar frå 15. november. I den katolske kyrkja er det fortsatt ei faste og botstid med lilla som farge. Det latinske namnet er: Adventus Redemptoris eller Adventus Domini. Det betyr at Frelsaren kjem.

  I mørketida med julegrantenning og julelys er dette ein fin tradisjon som vi held fast på. Opprinneleg var jula ein lysfest der ein markerte at sola snudde, og kanskje difor la ein julefeiringa på denne tida av året. Sannsynlegvis så vart Jesus fødd om hausten, men datoen er ikkje av den aller største betydning. Det vikige er at verda sin Frelsar vart fødd, og det må feirast!

  På nyheitene kunne vi nyleg få vite at adventsfeiringa kostar minst ni milliardar kroner i Noreg. I dei nye adventskalendarane høyrer det med at borna skal få ein presang kvar dag i adventstida og det kostar dyrt. Ein kan seie at dette har gått for langt! Borna vert utskjemde og vil ikkje sette pris på gåvene til jul. Då ville det heller vere betre å dele med born ute i verda som svelt, frys og er sjuke. Det er urettferdig at nokre vassar i overflod mens andre ikkje har tak over hovudet.

  Grunna materialismen så kjem julebodskapen i bakgrunnen. Er det julenissen eller Kristi kome til vår jord vi feirar? For mange har jula berre vorte eit vakkert eventyr og fleire veit knapt nok kvifor vi har advent og julefeiring. Det er trist at mange boikottar julegudstenester og julefestar med kristent innhald. Eg huskar at det var høgtid då rektor Nils Flø heldt tale på juleavslutninga på Øyra skule i Volda. Då begynte vi verkeleg å gle oss til julekvelden. Gåvene vi fekk var ikkje store, men vi gleda oss over dei.

   Ventar vi på det vesle Jesus barnet i adventstida? Er Jesus forsatt ein liten baby som vi finn fram- og pakkar vekk etter jul? Jesus er no i himmelen og skal snart kome att i herlegdom og hente alle dei som ventar på han! Difor er det så viktig å ha si sak i orden med Gud og sine medmenneske, slik at ein er klar til å møte han i skya. Ingen veit når ein skal døy eller når tid Jesus kjem attende, men ein skal vite at tida er nær ved å sjå på tegna i tida.

   Det største tegnet på at ein kan leve i advent og vente på Jesus, er at jødane fekk landet sitt tilbake for sytti år sidan og at om lag tjue år seinare vart heile Jerusalem deira hovedstad. Det er no interessant at USA og fleire land har flytta ambassadane sine til Jerusalem. Auking av jordskjelv, flaumar og unomalt ver er også tegn som Bibelen talar om. I det siste har mange i Sverige og også i andre land fått innstallert ein chip i handa slik at det slepp å bruke bankkort. Dette er svært farleg og må advarast imot. Bibelen talar om desse tegna som er i ferd med å skje. La oss feire advent, løfte hovudet og vente på Herren!

 

Hans Reite

 

GLEDELIG JUL!

 

 

Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg forkynner dere en

stor glede - en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser som er

Messias, Herren - i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne

et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.  Lukas 2:10-12

   Engelen kom til hyrdene med en gledelig

budskap: Verdens frelser var født! Dette skulle gi dem håp om et evig liv i

himmelen. Jesus kom fra himmelen for å lyse for oss mennesker som er i

"Dødens og dødsskyggens land". De fikk et tegn: Frelseren ble født i en

stall. Hyrdene dro til stallen i Betlehem og fant frelseren. De dro derifra i

glede og priste Gud for alt de hadde sett og hørt.

 

  Fins det noe gledelig budskap i dag? Avisene er fulle av dårlige

nyheter: Volden øker og hver uke hører vi om vold og voldtekter her i Norge.

Politiet står nesten maktesløse, men vil prøve å sette inn større styrker og

slå hardere ned på kriminaliteten. Dessverre så er det hver dag noen som gir

opp og tar sine egne liv. Er det håp for oss? Ja, det glade budskapet fra

Gud gjelder ennå i dag. Vi må prøve å få det ut til folket! 

  Nylig så var vi samlet til et husmøte i Herøy. Vi samtalte om

endetidstegn. Flere i Sverige og Norge har fått inn plantet en chip i

hånden som gjør at de slipper å bruke bankkort. Dette er svært alvorlig og

Bibelen advarer mot dette. En kan lese om det i Johannes Åpenbaring kapittel

13. Alt viser at tiden for Jesu gjenkomst nærmer seg og det gjelder for oss

alle å være klar for dette. 

 En kan bli redd når en ser og hører om alt som skjer, men man trenger

ikke å frykte. Jesus sa: " La ikke deres hjerte forferdes! Tro på

Gud, og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik så

hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.

Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen

og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er." Johannes

14:1-3. 

 Dette er det kristne håp: Vi har alltid det beste igjen! Livet og årene

går så fort, men vi kan få oppleve Guds hjelp og nåde og se fram til den evige

herlighet hjemme i himmelen! På møtet i Herøy sang vi sangen: Gud er på tronen

ennu og han kommer sine i hu! La oss denne julen lese juleevangeliet og tenke

på det som Herren har gjort for oss. Vi har fått del i en stor og fullkommen

frelse!

 

 

ÅRET 2018

 

Året går mot slutten og vi kan se tilbake. Vi er glad for at alle i familien er

friske og har det bra. Gud er trofast og holder oss oppe. I januar var Edith og

jeg på en ferietur i sammen. Ellers så var jeg på misjon turer til Israel,

Benin, Etiopia og Japan. Takk til alle misjonsvenner som står med og gjør

misjonsarbeidet mulig. Vi får være med å hjelpe mange evangelister, pastorer ,

foreldreløse barn og studenter. Gud har velsignet Norge med velstand, og vi kan

få være med å hjelpe de som har lite. 

  I menigheten Nytt Livs Senter går det bra. Vi har bønnemøter hver morgen

og vanligvis så er det fem, seks personer som møter opp. Bønnen gir oss uanede

muligheter og vil gi oss fremgang! Vi har fått flere medarbeidere i junior,

ungdomsarbeid og som er med å lede og tale på møter. Dette har gitt meg

god avlastning da jeg er mer engasjert i misjonens tjeneste. Vi har startet med

Internasjonal kafe og med lovsangkvelder. Dette er positivt og godt! Guds sak

går fram iblant oss til hans ære. 

  Edith er engasjert i Gjenbruk bruktbutikk i Volda og går jevnlig på

trening. Hun er også med på kjøkkenet og vasker i menigheten. Vår datter Anita

og familien bor på Moltustranda, om lag 40 minutters kjøring fra oss, og vår

andre datter Kjellfrid bor med familien i Southhamton i England. Vi gleder oss

til at de kommer til oss i julen. Vår sønn Einar bor i Bergen og studerer

og arbeider der. Han er også aktiv med forkynning i menigheter.

 

 

ISRAEL

 

I mai var vi som vanlig til Israel med Zoe bibelskole. På skolen går det om lag

20 studenter, men bare halvparten er med på skoleturene. Rektor Per Arne Åkenes

er en avgjort Israel venn og skriver ofte til forsvar for Israel i

avisene. Denne gangen var vi mest i Tel Aviv, Haifa og Jerusalem, men vi leide

bil en dag til Galilea. Jeg fikk døpe en åtti år gammel kvinne i Jordan elven.

Det var den tiende jeg har døpt der, og det er en opplevelse hver gang!

 

 I Tel Aviv var vi i Frihetsalen der Israel ble proklamert som stat av

David Ben Gurion den 14. mai 1948. Vi var der den 4. mai 1018, så det manglet

bare ti dager på at det var nøyaktig 70 år. I Jerusalem ble det feiret at det

var 50 år siden hele byen kom over på jødene sine hender. Vi lever sannelig i

profetiske tider! I Lukas 21:24 står det at 

"Jerusalem skal ligge ned trådt av hedninger inntil hedningfolkenes tider er til

ende." En dag skal Jesus komme og frelse Israel og opprette fred på

jorden. Flere og flere jøder kommer til tro på Jesus.

 

 

BENIN

 

I juni var jeg med en gruppe til Benin for andre gang. Pastor Pierre

Houmain kom og møtte oss på flyplassen. Han tok oss med til landsbyen der

de har bygget skole. Der tok de imot oss som konger og danset av glede. Benin

Norge stiftelsen har fått bygget denne skolen og fått gravd brønner slik at

folk får friskt vann i flere landsbyer. Dette er med og stopper sykdommer og

gjør ar folk lever lenger. Vi satt på motorsykler og dårlig ver truet, men det

gikk bra. Gud holdt sin gode hånd over oss. 

 I en landsby hadde vi seminar for pastorer og menighetsledere. Der ble vi

kjent mellom andre med Razack Bouraima og hans kone. De var tidligere muslimer,

men da de ble kristne ble de utstøtt av familien. De startet menighet og

barneskole, men grunna mangel på penger så måtte de legge ned skolen. Razack

driver en gård for å skaffe mat, og har planer om å starte opp skolen igjen. Vi

har startet å støtte dem økonomisk. 

  På vegen hjem fra Benin deltok jeg på sommerstevnet på Oven leir i

Østfold. Det var kjekt å treffe venner fra ulike plasser og få lytte til fin

forkynnelse. Mellom annet så talte Magnus Bjerkeng om hellighet. Det kan være

en mangelvare i dag. Mangel på et hellig liv og innvielse kan gjøre at Gud ikke

kommer til iblant oss. Pastor Frank Søgaard ledet stevnet på en flott måte. Jeg

talte om betydningen av bønn og faste.

 

ETIOPIA

 

I september dro jeg til Etiopia for syvende gang. Jeg hadde aldri drømt om at jeg

skulle reise til dette landet hvert år, men fikk kallet til å hjelpe til med

det store arbeidet som Helge Bjørklund startet opp. Han la et grunnlag for

evangelisk arbeid i nabolandet Somaliland og fikk bygget et treningssenter i

byen Dodola i Etiopia. Like før vi kom ble fem kirker brent og flere kristne

drept i byen Jijiga. Vi måtte derfor avlyse et seminar som vi skulle ha i den byen på grensen til Somaliland. 

 Vi hadde møteserie i en by sør i Etiopia. Også i år var jeg sammen med

pastor Harald Kleiveland og vi hadde et flott fellesskap. For hver dag økte det

med folk i møtene og Ånden virket sterkt. Folk jublet, danset og frydet seg i

Herren. Flere ble frelst og løst fra vonde onder og sykdommer i møtene. Flere

menigheter støttet opp og vi har fått rapport om at det har blitt fremgang for Guds sak i byen. 

 Fordi seminaret i Jijiga ble avlyst så hadde vi fri noen dager. Vi

benyttet anledningen til å dra til Nord Etiopia for å se oss om. I byen

Lalabela fekk vi se åtte hundre år gamle kirker som er hogd ned i fjellet.

Kristendommen har sterke røtter i Etiopia og har vært en hindring for at islam

skal bre seg ut over hele Afrika. I Lalabela ble jeg kjent med et par ungdommer

som bor på jordgolv og er lutfattige. Vi kjøpte et teppe til dem for de frøs om

natta. Jeg har begynt å sende penger til dem for at de kan få utdannelse som de ønsker.

 Vi har også begynt å støtte pastor Dagim Tilahun som var sanger i

møteserien. Han driver et barnehjem i Sør Etiopia for foreldreløse barn. Det er

meningsfullt å få være med på dette. Dere misjonsvenner gjør dette mulig. Jesus

sa: " Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere

mot meg." Matteus 25:40. La oss være med å gjøre det gode mens vi har

mulighet til det. Da får vi en skatt i himmelen som ikke forgår!

 

JAPAN

 

I oktober dro jeg til Japan igjen. Da jeg mellomlandet i Amsterdam kom jeg på at

det var denne byen vi reiste gjennom da vi dro til Japan for første gang for

første gang for 41 år siden. Da var vår eldste datter Anita bare fire måneder

gammel. På et møte fikk vi ordet at Herren har fredstanker med oss og det har

vi fått erfare gjennom alle disse årene. Gud er trofast og Jesus er med alle dager! 

 Agnar Ulstein og Asle Geir Johansen fra Ulsteinvik ble med, og jeg viste

dem forskjellige plasser i Tokyo i en uke. Etterpå dro jeg til Hokkaido og

besøkte vennene der. I byen Yoichi har familien Wada startet en menighet. Jeg

deltok på møter i seks, syv forskjellige menigheter. Ved Guds nåde er det

virksomhet i alle menighetene vi var med å starte, men vekkelsen ser ut til å vente

på seg. Menighetene er ennå små, men noen blir lagt til.

 I menigheten i Yoshikawa oppdaget jeg en kasse med gamle traktater. Jeg

bestemte meg for å dele dem alle ut og stemplet på dem i timevis. Da jeg bar

dem var det så tungt at jeg fikk problemer med ryggen. Jeg spurte meg selv:

Hvorfor gjør jeg dette? Svaret er at KRISTI KJÆRLIGHET TVINGER OSS! Det er

viktig at så mange som mulig må få høre de gode nyhetene og bli berget mens det

ennå er tid. Nå har vi muligheten! 

 Jeg ba om å få lede noen til Kristus, og på siste møtet var det fem

kvinner som ba frelsebønnen! Det ble en stor opplevelse. I himmelen er det

større glede over en som omvender seg enn over nittini som ikke trenger til

omvendelse. På møtet var også eldre mann som tok imot Jesus på møtet i fjor.

Han ble i mellomtiden døpt. Datteren Chihoko kom til menigheten for 25 år siden

gjennom vår datter Anita. Hun skriver kristen sanger og har møter og konserter

over hele Japan og i andre land. 

 Bibler og kristne bøker blir fortsatt trykt på trykkeriet i Hatoyama der

vi bodde en del av tiden. Be for dette arbeidet da det er dyrtid i Japan og

vanskelig med å kunne konkurrere med andre land. Det er et samarbeid mellom

trykkeriet og menighetene. Be om at arbeidet går godt og at vekkelsen endelig

må bryte frem her i "Soloppgangens land". I disse siste dager har Gud lovet å utgyde sin Ånd

over alle mennesker!

 

ÅNDSKAMPEN I DAG

 

Jeg har deltatt i flere debatter dette året. Verst var det da de skulle arrangere

Pride i Volda. Jeg skrev et stykke i avisen som skapte sterke reaksjoner. Det

førte til at jeg kom på riksdekkende tv og radio. I forkant til Pride

arrangerte vi Jesus marsj i Volda og Ørsta og senere i Ålesund. Noen kom helt

fra Skien og hentet banner for å gå i tog også der. Den dagen Pride ble

arrangert så kjørte jeg forbi Sodoma og Gomorra, og ble minnet om alvoret med

dette.

 

 I det siste har abortdebatten blusset opp igjen og jeg har skrevet noen

artikler om dette. Det er alvorlig og grotesk med tvillingaborter som er blitt

lovlig i Norge som det første land i Europa. Barnevernet har det også blitt

satt søkelys på. Det er fryktelig at familier blir splittet nesten uten grunn.

Det ville vært bedre om barnevernet jobbet for å holde familiene samlet og

hjelpe barna der de er!

 

 

La oss fortsette å be for kongen, hans hus, regjeringen og alle verdens ledere. 1.

Tim. 2:1-4.

 

 

 Må Gud den allmektige velsigne og styrke dere alle. Takk til slekt og

venner og til alle dere misjonsvenner som har stått med oss dette året i

Internasjonal Evangelist Misjon. Lønnen venter dere i himmelen. La oss

fortsette å samle skatter der oppe og leve for Jesus også i de kommende året.

Vil helse dere med ordene i 2. Kor. 5:13-21.

 

 

VELSIGNET JUL  OG GODT NYTT ÅR 2019!

                     

    Hans Reite

 

 

 

November 2017 20. årg.

 

MISJONSTUR TIL JAPAN

 

I oktober var jeg på en to og en halv ukes tur til Japan der jeg mellom annet talte i menighetene som vi var med og startet og virket i. Det er nå over tyve år siden vi flyttet tilbake til Norge, men vi takker gud for at det fortsatt er liv i alle menighetene og at nye har blitt lagt til. Japan er ennå i våre hjerter selv om tiden har gått. For over tredve år siden talte Herren om at det vil komme vekkelse i dette landet og at vi skal få komme tilbake og høste inn verdifulle sjeler. Jeg tror på denne profetien og har lagt vinn på å bevare språket. Det gjør at jeg kan forkynne fritt på japansk og etter noen dager der ute så begynner jeg å tenke på dette språket. Daglig leser jeg noen kapitler i den japanske Bibelen.

 

På vegen til Japan fikk jeg lede en fra Polen til Kristus i flyet. På flyplassene delte jeg ut traktater og det er søkende folk over alt! Det var godt å være tilbake på japansk jord! En broder i menigheten kom og møtte meg på stasjonen i Yoshikawa i Saitama fylke nordøst for Tokyo hvor jeg bodde mesteparten av tiden. I menigheten der er det et lite rom bak kjøkkenet hvor jeg hver kveld la ut madrass, pute og dyne på stråmattene. Det er på ekte japansk vis! Som Paulus sier så er en jøde for jøde og greker for greker. Om komforten ikke alltid er den beste så er det stort å få tjene Herren Jesus Kristus!

 

I Yoshikawa og Sugito

 

Den første søndagen var det 36 års jubileumsgudstjeneste for menigheten i Yoshikawa. Det var kjekt å få treffe igjen venner og kjente. Jeg talte og ble mint om å dele ut blomster og gaver til ekteparene Homma og Nomura. I begynnelsen hadde menigheten husmøter hos dem til menigheten fikk eget lokale. Nå har de fått kjøpe tomta som menighetslokalet står på. I tillegg fikk paror Kaneko og kona gaver og blomster. De er nå pastorpar for to menigheter på en gang. Et ordtak sier: " Gi meg en blomst mens jeg lever." I disse usikre tider med fare for verdenskrig så vet vi ikke når vi kan møtes igjen, men vi har dagen i dag da vi kan hjelpe og sette pris på hverandre!

 

Senere på dagen talte jeg i Sugito hvor Kaneko også er pastor. Menigheten er forsatt liten, men de troende møter trofast fram. Fru Ito kunne fortelle at far hennes nylig hadde hjerteproblemer. Han reiste da til Nagasaki hvor hun kommer fra og fikk lede begge foreldrene til Jesus! Mann til Ito var tidligere motstander av evangeliet, men er nå ivrig med og spiller gitar på møtene. De stelte til festmåltid for meg. om kvelden var jeg hjemme hos familien Nomura og fruen kunne fortelle at faren tok imot Jesus i fjor før han døde. I Japan er det fortsatt hardt, men vi takker Gud for hver enkelt som lar seg frelse. Det er mer glede i himmelen over en som blir frelst enn over nittini som ikke vil!

 

I Niiza

 

Neste søndag talte jeg på 25 årsjubileum for menigheten der. Flere ble bedt for etter møtet og en ung mann bad frelses bønnen. Også her laget de til festmåltid! Japanerne vet å sette pris på det man gjør. På ettermiddagen talte jeg i en annen menighet i Niiza. Den ble grunnlagt av en australsk misjonær og var den første menigheten vi virket i. Dagen etter var jeg ute med en tysk misjonær og vi delte ut om lag to tusen traktater i noen boligblokker. Det var slik vi virket mens vi bodde i Japan og millioner av traktater har blitt delt ut. Det er godt å vite at guds ord ikke skal vende tomt tilbake, men lykkelig utføre det Herren har sendt det til. Bare evigheten vil vise resultatet av dette.

  

Vi var også på et bønnemøte i Niiza hos pastor Nishizumi. Han drev før en liten menighet, men den har skrumpet inn og nå er det bare hus møter hvor noen få sjeler samles. De har barne møter for barna i nabolaget og søndags møter i tillegg til bønnemøter. dette viser hvor hardt det fortsatt er. Vi må fortsette å be om vekkelse. Ingen ting er umulig for Gud!

 

Til Hokkaido

 

Som vanlig så ble jeg også denne gangen bedt til familien Wada i Yoichi i Hokkaido. De startet i sin tid menigheten i Sugito. Nå driver de med jordbruksarbeid og menighet. De dyrker mellom annet minitomater som er svært populære og også andre grønnsaker. Fru Wada lager også syltetøy som de selger. Jeg talte i menigheten der og vi besøkte moren til en nyfrelst på et sykehus i nærheten. De tak meg med på sightseeing ulike plasser og jeg fikk mellom annet se hvordan de levde i Japan i gammel tid. En gammel profeti sier at vekkelsen i Japan skal starte i Hokkaido. Universitetet i Sapporo og mange andre institusjoner og skoler ble startet av misjonærer for over hundre år siden!

 

Til Hatoyama

 

Den siste søndagen talte jeg på møtet i menigheten på Nytt Livs Lys trykkeriet i Hatoyama. Til stede var mellom andre Chihoko Kostner. Hun traff vår datter Anita på gaten for om lag 25 år siden og ble med på møte i Niiza der hun ble frelst. Hun ble gift med misjonær Kristoff Kostner fra Tyskland og reiser nå rundt om i hele Japan og i utlandet og har kristne konserter. Hun skriver mange av sangene sine selv. moren tok imot Jesus før hun døde og nå hadde hun med faren på nitti år på møtet. Vi samtalte sammen og også han mottok Jesus som frelser og herre!

 

Dagen etter var jeg ute med traktater i postkassene. Akkurat da jeg kom til et hus kom en mann kjørenede inn. Han har jobbet på trykkeriet og var søkende. Sasaki som han heter har hatt kreft og flere operasjoner i magen. Jeg fikk komme inn og samtale og også han mottok Jesus. Det var moden frukt. Det var Herren som ledet det slik at jeg akkurat skulle treffe på ham. De i menigheten som hadde bedt for Sasaki frydet seg da de fikk høre om dette. Enda en sjel var vunnet for himmelen!

 

Jeg vitnet på andakten på trykkeriet om at Manga Biblene de trykker kommer godt til nytte. I Norge har vi bestilt av dem på arabisk som vi deler ut til flyktninger og andre. Det er bra med arbeid på trykkeriet nå og en stor presse går på to skift. Jeg deltok også på et Gideon møte på trykkeriet dagen før jeg reiste hjem. Tagawa som er gideonitt kjørte meg til flyplassen.

 

Hjem igjen

 

En lang reise lå foran meg, men heldigvis fikk jeg sov en del fra Japan til Dubai. På flyplassen der måtte jeg vente noen timer. Da gikk jeg rundt og delte ut traktater på engelsk og snakket med folk. Det endte med at jeg fikk be frelses bønnen med en fra Sør Afrika og en fra India. Til sammen syv hadde da bedt denne bønnen på turen. Jeg pleier å bruke traktaten " Vegen til Gud " der frelses bønnen står. Det gjelder å så ved alle vann! Vel hjemme gråt jeg da jeg så at det var komt inn penger slik at jeg kunne betale evangelistene i Afrika.

 

 TUSEN TAKK TIL ALLE DERE SOM ER MED OG GIR OG BER: MÅ GUD RIKELIG VELSIGNE DERE ALLE!

  

Vi får stadig rapport fra evangelistene om at mennesker blir frelst og at dåpsvannet er i bevegelse. Gjennom dette arbeidet så er vi hver måned med og berger mange for evigheten. Akkurat nå fikk jeg beskjed fra pastor Peter i Kampala i Uganda om at han hadde mottatt kr. 1500 som vi sendte slik at han og familien kan få seg en leilighet. De har i lang tid bodd i teltet der menigheten har møte, men har nå funnet et hus bare tre minutter fra menigheten. Gud velsigner de som bryr seg om de fattige! Vi støtter fast minst 15 evangelister i tre land for om lag kr. 9000 i måneden. Dette er et tros prosjekt. For kr. 600 kan du være med å støtte en evangelist i Afrika.

 

Nytt Livs Senter

 

  Vi har bønne møte hver morgen og i dag var seks personer til stede. Vi sang sangen " Det er makt i de foldede hender." Det er godt å vite at Gud svarer på bønn ennå i dag. han har sendt oss flere medarbeidere og det gjør at jeg kan ofre meg mer for misjonen også. Akkurat nå har vi besøk av evangelist Tom Roger Edvardsen som ber for syke. Vi er spante på hva Herren Jesus vil gjøre iblant oss. Vi får også besøk av Josef fra Iran som har vært asylsøker i 14 år. Han ble kristen og døpt for noen år siden. Be om at han må få opphold i Norge så han ikke blir sendt til tortur og død i hjemlandet.

 

Gud har fredstanker med oss

" For jeg vet de tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, men gi dere fremtid og håp. " Jeremia 29:11

 

Dette ordet talte jeg over i Japan. Jeg fikk det like etter jeg kom til landet for 40 år siden. Gud har holdt løftet og ved hans nåde er hele familien frelst og vi har bra helse. Jesus har holdt sin gode hånd over oss og har vært med oss alle dager. Edith og jeg forlot alt og reiste til Japan, men har fått alt vi trenger til. Vi har hus, hytte og biler og alt vi trenger til, men det største er å ha blitt bevart i troen på Jesus og i tjenesten i Guds rike. Alt på jorden skal forgå, men sjelene blir til evig tid. Tenk at vi får EVIG LIV hjemme i himmelen. Det er mer enn hva vi kan forstå og fatte. Gud kunne ta oss hjem når som helst, men vi har ennå en gjerning å gjøre på jorden.

 

Sammen kan vi få være med og tjene Jesus. Et ord har blitt levende for meg: " Hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt, og hvordan kan de tro uten at det er noen som forkynner. Så kommer da troen av forkynnelsen, og forkynnelsen ved Kristi ord." Rom.10. I Etiopia står de i kø for å kunne forkynne , men de mangler penger. Vi kan få være med og hjelpe dem med dette. De er modige og går med livet som innsats til muslimene. Skarer blir vunnet for Gud. Sammen skal vi få være med og dele lønnen. Joh.Åp. 22:12 . Guds fred være med dere alle.   

 

Edith og Hans Reite

 

 

Oktober 2017 20. årg.

 

SE JEG ER MED DERE ALLE DAGER INNTIL TIDSALDERENS ENDE!

Matteus 28:20

 

 

Det er tydelig at vi lever i slutten av nådens tidsalder. Tegnene på Jesu gjenkomst er tydeligere enn noen gang før. Nylig var det et stort jordskjelv i Mexico med over to hundre døde, de fleste barn. Samtidig feiet tyfonene over De Karibia og til USA. Krig herjer flere steder, og nå er det fare for storkrig mellom Nord Korea og USA. Det er skremmende, men samtidig godt å vite at Gud er på tronen og ingen tin gkan skje uten at han tillater det. Jesus har ALL MAKT i himmel og på jord og han vil aldri forlate eller svikte oss!

 

    Det største tegnet på Jesu gjenkomst er likevel Jerusalem og Israel. Jeg talte om dette på seminar og kampanje i Etiopia og jeg skriver nå dette brevet i byen Hawassa i Etiopia. Vi hadde herlige møter og flere tok imot Jesus som Herre og frelser. Mange søkte forbønn og det var flott å se alle barna og ungdommene som var på møtene. I år er det 50 år siden Gamlebyen i Jerusalem kom over på jødene sine hender og byen ble forenet. Lukas 21:24 ble lant på veg oppfylt og nå er det jubelår! Neste år er det 70 år siden jødene fikk landet sitt igjen. Det er det største underet som har skjedd i moderne historie! Gud oppfyller sitt ord til punkt og prikke. Ingen kan stå ham imot! Jesus sitter ved Faderens høyre side til alle fiender er lagt for hans føtter. Alle religioner og ismer må en dag bøye kne og folk skal bekjenne ar Jesus Kristus er Herre! Det er så viktig at evangeliet blir forkynt og at folk får del i Guds evige frelse nå i nådens tid.

 

    Etter som vi ser at Herrens komme nærmer seg så er det viktig for oss å leve i lyset og i hellighet. Satan raser som aldri før og vil dra med seg flest mulig i fortapelsen. I dag er det mange røster og mye villfarelse. Noen hevder at det er ikke så nøye med livet hvordan vi lever for Gud er kjærlighet. De sier at det er umulig å falle ut av nåden. Dette er villfarelse og er en svært farlig lære! Det er fryktelig at kirken og nå også noen frikirker som går imot Guds ord og tillater homofilt samliv og velsigner det. Dette er Sodomas og Gomorras synder som Gud vil dømme. Også det er et endetidstegn. Vi trenger å våke og be som aldri før!

 

     Når vi ser alt dette som skjer, så er det også viktig at vi alle er med på evangeliets utbredelse på jorden. Vi er alle kalt til å være Jesu vitner og benytte anledningene til å fortelle om ham, men ikke alle kan være misjonærer eller predikanter. Likevel så kan vi være med å utbre evangeliet ved våre bønner og våre midler. Her i Etiopia er folk fortsatt fattige og det er skrikende behov over alt. Evangelister står i kø for å virke for Herren, men de har ikke nok midler til sitt underhold. Gud har velsignet Norge , og det er fint at vi kan være med å dele av vår overflod. Norge er kjent for å være et misjonsland fra gammelt av og dette vil vi fortsette med!

 

TUREN TIL ETIOPIA

 

Sammen med pastor Harald Kleiveland var jeg i Etiopia fra 15. til 27. september. Det var en rik tur der vi opplevde sterke møter og mange fikk møte Gud. Vi hadde seminar og kampanje i byen Robe sørøst i Etiopia. Byen ligger om lag tre tusen meter over havet, og de fleste der er muslimer. Det siste året har menigheten fått døpe over sytti tidligere muslimer, mellom andre noen imamer. Evangeliet går fremover med stor kraft i dette landet. Flere overgav seg til Herren i møtene, og det var rørende å se mange barn og ungdommer som søkte forbønn. Måtte det samme skje i Norge! Folket var takknemlige over at vi kom og delte Guds ord med dem og gav oss nasjonale klær som et symbol på deres takknemlighet. Selv om de har fått motstand og forfølgelse av den muslimske befolkningen så gir de ikke opp, men står på og forkynner evangeliet.

 

Vi fikk møte evangelistene og pastorene vi støtter, og jeg bestemte meg for å støtte tre nye. Dette er et tros prosjekt, men vi vet at Gud er mektig til å ta hånd om det som trenges i hans rike. Arbeidet har gitt store resultater. Over alt har mennesker blitt frelst og døpt, og vekkelsens ild brer seg over landet. Vi fikk høre at muslimene også er aktive og bygger nye moskeer. Det skjer særlig i sørøst der det er mange kristne. Vi må være med og demme opp for dette. Etiopia har vært et vern mot at islam skal innta hele Afrika. Ved at de kristne har valgt å vise kjærlighet og starte med å vise ut fra koranen at Jesus gjør under, har vekkelsen bredt om seg.

 

     I byen Chesamene der vi tidligere hadde kampanje, fikk vi være vitne til at 65 tidligere muslimer fikk undervisning før de skulle bli døpt. Dette var rørende å se. Det viser at arbeidet vi er med på ikke er forgjeves i Herren. Spesielt har seminarene som Helge Bjørklund fått i stand båret frukt. Bare i dette området har om lag 1300 tidligere muslimer blitt døpt det siste året. I området Harare er tallet på om lag 900. Ketema Kinfe som er kontaktmann kunne fortelle at dette er enestående og har ikke skjedd på over femti år!

Vi møtte misjonsledere som kunne fortelle at de retter arbeidet østover mot Somaliland. Det var tidligere hundre prosent muslimsk, men noen har blitt kristne og er med i undergrunns menigheter. De samles i hemmelighet i husgrupper. Nå blir det sendt "teltmisjonærer" til grensen av Somaliland, og planen er at de skal inn i landet. La oss be om at det skal lykkes. Evangelist skal forkynnes som et vitnesbyrd for alle folk og så skal enden komme. Bibelen forteller at det folket som sitter i mørket skal se et stort lys. Dette lyset er Jesus Kristus, Guds mektige sønn. Jesus sitter ved Guds høyre hånd til alle fiender er lagt for hans føtter! Evangeliet går sin seiersgang over verden og vi er på det seirende laget. Vi er del av et rike som aldri skal forgå og er partnere i dette arbeidet.

 

     På vegen hjem hadde vi en spesiell opplevelse. Mens vi ventet på flyet i Addis Abeba kom Harald i kontakt med en kvinne fra Sør Afrika. Hun var åpen og interessert i hva vi drev med. Harald sang med henne og fortalte om misjonsarbeidet. På flyet traff jeg henne da jeg gikk en runde. Karin som hun heter, hadde mange spørsmål om troen. Det endte med at vi bad frelses bønnen sammen og jeg gav henne min engelske Bibel. Jeg spurte om hva hun følte nå og da svarte hun at hun kjente fred og var glad! Evangeliet virker i dag!

Jeg ble inspirert og Gardermoen delte jeg ut norske og engelske traktater mens jeg ventet. De aller fleste tok imot traktatene! Dette var svært overraskende. kanskje det er den urolige verdenssituasjonen som gjør at folk er mer åpne for Gud. La oss benytte anledningen og vitne om Jesus når vi kan. Evangeliet er ennå i dag en Guds kraft til frelse. En dag vil det være for sent når Jesus har hentet oss.

 

STØTTE TIL ARBEIDET

 

For noen år siden kalte Herren meg til å starte Internasjonal Evangelist Misjon og støtte evangelister, pastorer og andre kristne arbeider i forskjellige land. Med vennenes hjelp har dette fortsatt og øket på. Hver måned har vi sendt ut seks tusen kroner til ti forskjellige arbeidere i Afrika. Nå blir fem lagt til slik at det blir om lag ti tusen i måneden. Vil du være med å støtte dette arbeidet? Alle beløp kommer godt med, men for 600 kr. kan du underholde en evangelist. Vi vil da sende rapporter om arbeidet som evangelisten gjør.

 

      De vi søtter nå er: Ketema,  Zerihun, Seyomn, Deseleign, Tamerat, Habte, Sissay, Milene og Eshetu i Etiopia. I tillegg kjem Pierre i Benin og Peter i Uganda. Til ham sendte vi kr. 8500 for at han skulle komme i gang med nytt lokale. Jeg talte i menigheten der i august. Vi vil også støtte James Otim som starter et kristent arbeid i Uganda med å hjelpe arbeidsledig ungdom til å starte med jordbruk. En som heter Sara som er foreldreløs i <Uganda vil vi hjelpe med skolepenger. Hennes far ble dessverre drept.

 

Takk til alle som vil være med!

 

Hans Reite

 

 

 

Mange i Afrika bor fortsatt i stråhytter

Peter fremfor kirken i Kampala, Etiopia

James og kona i Kampala. De skal flytte til Gulu og starte et kristent senter for å hjelpe arbeidsledige med jordbruksarbeid

Kyrkjegata 39, 6150 Ørsta                                                                         Konto:  3991.0418401                                                                 Pastor, Hans Reite

                    post@nyttlivssenter.no                                                                                Vipps! nr: 507177                                                                           Tlf: 93820172