Nytt Liv!
Bursdager i desember: Mary - Anja - Prince Ajabu - Lindis - Vi gratulerer. Guds rike velsignelse!

Kyrkjegata 39, 6150 Ørsta                                                                         Konto:  3991.0418401                                                                 Pastor, Hans Reite

                    post@nyttlivssenter.no                                                                                Vipps! nr: 507177                                                                           Tlf: 93820172