Visjon
Gud Velsigne deg!

Visjonen til Nytt Livs Senter

Nytt Livs senter skal:

 

1. Være en frittstående evangelisk menighet. Jesus Kristus skal være sentrum og være menigheten sin Herre og leder.

 

2. Ha faste møter på lokalet, og seinere starte med husfellesskap, der naboer kan bli innviterte. På denne måten kan vi vokse.

 

3. Være en " lys og lett " menighet der frihet, kjærlighet, tilgivelse og glede får rå.

 

4. Være en utadrettet menighet.

Vi vil stadig nå ut til folket med " Det glade budskap" Være ei levende menighet som fungerer i samfunnet.

 

5. Være et senter for vekkelse og fornying på nordvestlandet.

Ha regelmessig faste- og bønnesamlinger.

 

6. Alle lemmene kan være i funksjon med vitnesbyrd, sang og bønn.

 

7. Være en bedende menighet. Det skaper lys, varme og vekking.

 

8. Være en utadrettet menighet der vi frimodig presenterer evangeliet.

 

9. Mål: Å bli en menighet på 400 innen år 2020 om Jesus drøyer med å komme tilbake.

 

10. Være en misjonerande menighet, der vi tar del i verdensevangelisering.

Hele verden er vårt soknekall. ( Markus 16:15 )

Vi vil støtte det evangeliske arbeidet Japan og Ukraina, og på de steder Herren åpner vei.

 

Amen.

 

 

 

Kyrkjegata 39, 6150 Ørsta                                                                         Konto:  3991.0418401                                                                 Pastor, Hans Reite

                    post@nyttlivssenter.no                                                                                Vipps! nr: 507177                                                                           Tlf: 93820172